admin

Scientific Foundation created under Articles 49-50 of the Algerian law 12-06 on January 2012 about Associations
الحماية القانونية للتراث الثقافي في إطار التنمية المستدامة في الجزائر La protection juridique du patrimoine culturel dans...